Wie zijn wij?

MetroPlus is kredietbemiddelaar en is gelegen aan de rand van Antwerpen vlakbij de afrit "Zwijndrecht", van de autostrade E 17 en werkt enkel op afspraak omdat Metro + zich hoofdzakelijk bezig houdt met moeilijkere en speciale dossiers die een persoonlijke en menselijke aanpak vergen en niet door de computer kunnen beslist worden.

Zaakvoerder is Herman Van de Vijver, verzekeringsmakelaar en kredietbemiddelaar. Al in 1970 trad hij in de voetsporen van zijn vader, Gerard Van de Vijver, die in 1947 in Berchem samen met zijn echtgenote, een gekend verzekeringskantoor uit de grond stampte.  Als schepen in Berchem en beheerder van het OCMW, kende vader Gerard de financiële noden en problemen als geen ander.

Net zoals bij zijn vader staat Herman dicht bij de mensen en staan, "dienstbetoon" en "mensen helpen", voorop.
Met MetroPlus bvba werkt hij op een menselijke en bijna nog ambachtelijke manier om een oplossing te geven aan uw financiële problemen. 

Sinds 1970 specialiseerde Herman Van de Vijver zich in de complexe materie van de diverse kredietvormen.
Als stichter en algemeen directeur van Antwerp Finance Cy tot 1998, van Belkrevi en van AFC verzekeringen en Metro Finance stelde hij zijn kennis en zijn ervaring ten dienste van meer dan 130.000 tevreden klanten.
Bij de Federale Overheid Dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel, is MetroPlus bvba als kredietbemiddelaar ingeschreven onder het nummer 215188 en bij de Centrale Dienst voor Verzekeringen onder nummer 012562 A. Het toegekende RPR nummer is: BE 0826.564.318

Herman Van de Vijver is sinds 1985 lid van de Unie der Kredietbemiddelaars (UKM) en is ook lid van de Nationale Unie van Kredietbemiddelaars (NUKM) en ontving in 2004 van NUKM het nukm-kwaliteitslabel. Hij behoort al meer dan 40 jaar tot één van de belangrijkste en meest gerespecteerde kredietbemiddelaars van Vlaams België.
Bvba MetroPlus heeft de deontologische code voor de kredietbemiddelaars uitgaande van de Verenging der Banken onderschreven en tracht zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud ervan.

De op de website METROPLUS (Metro+) getoonde informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Op deze website vindt u ook veel randinformatie over kredieten. MetroPlus is niet aansprakelijk voor toevallige onjuistheden die kunnen voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Aan de gepubliceerde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen.

Wie zijn onze partners?

In principe werken wij met alle financiële instellingen. Nochtans zijn wij van sommige maatschappijen bevoorrechte partners omdat wij al meer dan 40 jaar in het vak zitten!
De bekendste maatschappijen waar wij mee samenwerken zijn: Krefima - Record - Credimo - Europabank – BNP personal Finance - EB-Lease - C.K.V. - KBC - Creafin – Cetelem- Ethias/Nateus- Mercator – AXA – Elantis - Demetris - Goffin Bank, ZA, Mercator, Nationale Suisse, Axa, enz.

Onze partners

De bekendste banken waar wij mee samenwerken zijn:

  • Krefima
  • Record
  • Credimo
  • Europabank
  • EB-Lease
  • C.K.V.
  • Fidexis
  • Creafin

Overzicht van onze produkten

Klik op onderstaande links voor een overzicht van onze verschillende produkten.

Krefima

Record

Credimo

Europabank en EB-lease

C.K.V.

Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: 03.227.38.40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.