Blijf niet bij de pakken zitten Maak de pakken open!

Er zijn verschillende verklaringen waarom men op de zwarte lijst staat, sorry, maar helaas, geen enkele is echter een excuus.

Toch wil dat niet zeggen dat alles verloren is en dat wij u niet willen helpen. Neen, er is nog toekomst en daarvoor te vechten heeft nog zin.

  • U HEBT GEEN EIGENDOM.
    Dan raden we u aan om heel hard te werken, om een bijverdienste te zoeken en om heel zuinig te leven en om alle moeite te doen om uw schuld zo snel mogelijk af te bouwen. Misschien kan u langs gaan bij het OCMW van uw gemeente en daar om raad vragen. Neem zeker contact met uw kredietgever en vraag om een oplossing uit te dokteren. De nieuwe wet op het consumentenkrediet geeft hem die mogelijkheid.
  • U HEBT WEL EEN EIGENDOM (huis of appartement).
    Helaas mogen wij (door de recente wijziging van de wet op het hypothecair– en consumentenkrediet) voor “het oplossen van dergelijke moeilijke dossiers” geen reclame meer maken. Wij schikken ons naar deze wet en maken hiervoor dan ook geen reclame. De wetgever heeft (terecht) schrik dat u in een kredietspiraal zou terecht komen, als uzelf het roer niet omgooit en uw levenswijze en uw uitgavenpatroon niet aanpast aan uw inkomsten, of dat u in de handen zou komen van gewetenloze kredietbemiddelaars die uw put enkel zouden groter maken.
Als jezelf bewust bent dat het anders moet en wanneer je uw financiële toestand terug op punt wil zetten en opnieuw met een propere lei wil starten en daar ook een inspanning wil voor doen, kan niemand u verbieden dat u ons contacteert.

Iedereen kan in tijden van crisis, werkloosheid en onzekerheid wel eens tegenslag hebben.

METROPLUS luistert, informeert, steunt en coacht u in uw zoektocht naar de voor u meest passende oplossing.

Iedereen verdient een tweede kans!

METROPLUS WIL U HELPEN.

  • U bent door omstandigheden op de zwarte lijst gesukkeld.
  • U hebt tegenslag gekend door de crisis, door ziekte.
  • Maar u wil er terug bovenop komen.

Wij mogen geen reclame maken voor moeilijke dossiers en wij doen dat ook niet, maar indien u denkt dat wij u kunnen helpen, om er terug bovenop te komen, hetzij met raad, hetzij met daad, omdat uw eigen bank u in de steek laat, kan niemand u verbieden dat u ons contacteert op 03 227 38 40

klik hier voor precontactuele informatie
Wij zijn er voor om u te helpen.

LET OP,
GELD LENEN KOST OOK GELD.

Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: 03.227.38.40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.