Krefima: specifieke producten

Krefi-Car

Krefima heeft naast een klassieke autolening ook nog een autofinanciering met een restwaarde. Hierdoor wordt het voordeel van een leasing nu ook haalbaar voor particulieren die de soepelheid wensen van een klassieke autolening. Krefi-Car van Krefima zorgt ervoor dat u maandelijks minder betaalt voor het voertuig van uw keuze. Er is geen enkel voorschot verplicht. Op het einde van het contract moet de restwaarde terugbetaald worden samen met de laatste maandelijkse aflossing. Kortom Krefi-Car is eenvoudig en verlicht uw maandelijks budget!

Krefi-Light

Door de stijging van de prijzen van de woningen is de aankoop van een huis of een appartement helemaal niet meer zo evident voor jonge gezinnen. Krefi-Light biedt hiervoor met zijn progressieve annuĆÆteiten en maandelijkse betalingen een concrete oplossing. Hierdoor zijn de maandaflossingen de eerste jaren heel wat lager. Ze stijgen parallel met de evolutie van uw loon- en/of huurinkomsten en dit in functie van de indexaanpassingen en andere inflatiefactoren.

Krefi-Max

is een exclusieve formule van hypotheeklening die zijn naam niet gestolen heeft. Onder bepaalde voorwaarden kan u namelijk tot een maximum van 125% van de waarde van uw woning lenen en dat zelfs indien u lopende leningen hebt. Krefi-Max van Krefima geeft u daarenboven de mogelijkheid om in de hypotheeklening tot 2 leningen op afbetaling op te nemen. Mogelijk doel van de lening: aankoop, renovatie, bouwen van een woning of herfinanciering. U kan lenen met een looptijd tot 30 jaar zodat uw maandelijkse aflossingen nog lager zijn.

Krefi-Cap

Leen vandaag en betaal uw kapitaal pas later terug! Krefi-Cap van Krefima geeft u zo de mogelijkheid om een huis of een appartement te verwerven, ondanks de stijgende immobiliƫnprijzen. U wenst eigenaar te worden maar toch lichte maandelijkse aflossingen te betalen? U wenst integendeel een duurder goed aan te kopen met respect voor uw terugbetalingcapaciteit? Dit is nu mogelijk door het ontleende kapitaal op de eindvervaldag geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden; u beschikt over een groepsverzekering of spaarformule, u voorziet de verkoop van een onroerend goed of u houdt eenvoudigweg rekening met toekomstige inkomsten.

In Krefi-Cap hebt u de keuze uit 2 formules

Kreficap met restwaarde
Deze formule geeft u de mogelijkheid om op het einde van het contract een deel van het ontleende kapitaal terug te betalen. Dit gedeelte, de restwaarde genoemd, varieert naargelang uw keuze tussen 20 en 50%. Dit type lening, met een maximale looptijd van 25 jaar, is bestemd voor een aankoop, een nieuwbouw of een renovatie van een woning

Kreficap zonder kapitaalaflossingen
De formule zonder kapitaalaflossingen voorziet in de terugbetaling van het volledige kapitaal op het einde van het contract. Dit houdt in dat u enkel interesten betaalt tijdens de duur van de lening en op het einde uw volledig kapitaal aflost. Krefi-Cap is mogelijk bij aankoop of nieuwbouw en de looptijd bedraagt maximaal 20 jaar. In de 2 formules bedraagt het te ontlenen bedrag maximaal 90% van de waarde van het gebouw.

» terug

Onze partners

De bekendste banken waar wij mee samenwerken zijn:

  • Krefima
  • Record
  • Credimo
  • Europabank
  • EB-Lease
  • C.K.V.
  • KBC
  • Creafin

Overzicht van onze produkten

Klik op onderstaande links voor een overzicht van onze verschillende produkten.

Krefima

Record

Credimo

Europabank en EB-lease

C.K.V.

Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: 03.227.38.40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.