Kredietaanvraag met precontractuele informatie

STAP 1: Algemene gegevens van de lening

Gewenst bedrag: Euro
Bankrekeningnr waarop het geld gestort mag worden:
Uw Telefoon:
Het e-mail adres waarop we u kunnen bereiken:
Staat u op de zwarte lijst?       
    Verder »
Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: 03.227.38.40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.