Door de recente wijziging van de wet op het consumentenkrediet is het ons niet meer toegelaten reclame te maken voor het samenvoegen of het centraliseren van leningen!

Wij schikken ons naar de nieuwe wetgeving en maken voor het bundelen van leningen dan ook geen reclame meer.

Toch heeft de wetgever het centraliseren van leningen NIET verboden.

Want in sommige gevallen kan een goed doordachte sanering, een herschikking, een herfinanciering of een spreiding van uw lopende betalingen voor u wel een oplossing zijn!

U bent vrij ons hierover informatie te vragen.

Blijf dus niet bij de pakken zitten, maak de pakken open! 

Want de nieuwe wet op het consumentenkrediet biedt ook nieuwe mogelijkheden!

Indien u vragen hebt, telefoneer ons of stuur ons een mail zodat wij u raad kunnen geven. Van mensen helpen, maken wij al 40 jaar ons beroep!

De talrijke dankbetuigingen die wij ontvangen, bewijzen het.

Bel ons op 03 227 38 40 - Of klik hier voor advies.

  • Wij behandelen in volle vertrouwen uw dossier.
  • Na wederzijdse aanvaarding en ondertekening van uw contract storten we het geld op uw bankrekening.
  • Het paperassenwerk is voor ons.
  • U blijft bij uw gewone huisbankier en via uw bankrekening betaalt u maandelijks op steeds dezelfde dag, steeds dezelfde afbetaling en dit tijdens een vaste periode.
  • Wist u dat eigenaars hun lening op afbetaling kunnen spreiden op lange termijn?

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Centralisatie leningen
Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: 03.227.38.40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.